Podporiť našu farnosť môžete

Modlitbou

Za našu farnosť. Za ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci.

Finančným darom

Podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľných svätých liturgiách a pri svätých liturgiách vo sviatky. Prispením na číslo účtu farnosti.

Podporou našej neziskovej organizácie EZRA

Chcem prispieť na farský účet

Podporu môžete poslať na účet:
SK68 0200 0000 0035 5085 4055

Chcem prispieť na účet EZRA, n.o.

Podporu môžete poslať na účet:
SK64 0900 0000 0050 5053 8688