V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! Kol 4,2

Základné modlitby gréckokatolíka

Zvyčajný začiatok

Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.  Veľká metánia.

Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.  Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen.  Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.  Malá poklona.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.  Malá poklona.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.  Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od Pane a Vládca až po na veky vekov, amen s jedinou veľkou poklonou po jej skončení.

Klokočovská Bohorodička

Modlitba v čase pandémie

Ikona Klokocovske Bohorodiky
Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Modlitba optinských starcov

„Daj mi Pane s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento nasledujúci deň prinesie. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto dňa ma naprávaj a poučuj vo všetkých veciach.

Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, Ty ma nauč prijať ich spokojne a s pevným presvedčením, že všetko spĺňa Tvoju svätú vôľu.

Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od Teba.

Nauč ma úctivo a rozumne nažívať voči každému členovi mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie a zármutok.

Udeľ mi Pane, silu prekonať námahy dňa znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen.“