Gréckokatolícka eparchia Bratislava

Gréckokatolícka farnosť Všetkých svätých v Martine

Bohoslužby

Utorok – 16 : 30
Štvrtok – 16 : 30
Nedeľa – 9 : 00
Ak pripadnú sviatky na pondelok, stredu či piatok, sv. liturgie sa slávia o 16:30, v sobotu ráno a v dni pracovného pokoja o 9:00 hod.
Farské oznamy

Farnosť všetkých svätých

O farnosti

Gréckokatolícka farnosť v Martine bola oficiálne zriadená dekrétom prešovského vladyku Mons. Jána Babjaka, SJ dňa 15. júla 2004. Dovtedy bol Martin filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Žiline. No už krátko po roku 1989 sa sporadicky slúžili sv. liturgie v našom meste. Pomaly sa vytváralo malé spoločenstvo gréckokatolíkov, ktorí sa sem prisťahovali…

Klokočovská Bohorodička

Modlitba v čase pandémie

Ikona Klokocovske Bohorodiky

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.