Narodenie Presvätej Bohorodičky
Povýšenie svätého Kríža
Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu
Narodenie Ježiša Krista
Bohozjavenie
Stretnutie Pána
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
Kvetná nedeľa
Nanebovstúpenie Pána
Sv. Päťdesiatnica – Zostúpenie Sv. Ducha